Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 29 wyników:

Zaświadczenie weryfikacyjne nr 7134/266 J.M./31 Pr.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kapitan Armii Krajowej - Jerzy Biechoński "Kłos" (1918-1944). fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fotografie portretowe dwóch żołnierzy batalionu "Suszarnia". fotografia  »
I poł. 20 w.

Fotografia: mjr Antoni Iglewski, ps. "Ponar". fotografia  »
lata 40.

Fotografia zbiorowa przedstawiająca żołnierzy SBSz "Suszarnia". fotografia  »
I poł. 20 w.

Na fotografii: mogiła kpr. Jana Rejdaka, ps."Pomstowicz" . fotografia  »
I poł. 20 w.

Na fotografii: plut. Józef Bogdalski, ps. "Dąbek" . fotografia  »
I poł. 20 w.

Fotografia portretowa: Franciszek Niepokój, ps. "Diesel". fotografia  »
początek 20 w.

Fotografia przedstawiająca winietę kroniki plutonu "Trzaski". fotografia  »
początek 20 w.

Na fotografii plut. Wiktor Madejski, ps. "Kąkol" i strz. Turlej. fotografia  »
I poł. 20 w.

Fotografia grupowa żołnierzy z plutonu "Jotla". fotografia  »
I poł. 20 w.

Fotografia grupowa żołnierzy z plutonu "Jotla". fotografia  »
lata 40.

Fotografia pamiątkowa batalionu "Suszarnia". fotografia  »
I poł. 20 w.

Zdjęcie portretowe: Tadeusz Praski, ps. "Tadek". fotografia  »
I poł. 20 w.

Fotografia grupowa: żołnierze batalionu "Suszarnia". fotografia  »
I poł. 20 w.

Szkolenie baonu szturmowego w obsłudze ciężkich karabinów maszynowych . fotografia  »
I poł. 20 w.

Na fotografii: ppor. Józef Raj ps. "Bruzda" prowadzi ogień. fotografia  »
1944 - 11 - 11

Fotografia plenerowa: dowódca Kompanii ppor. Jan Styś ps. "Kaszuba". fotografia  »
I poł. 20 w.

Fotografie portretowe czterech żołnierzy Batalionu "Suszarnia". fotografia  »
I poł. 20 w.

Fotografia strony z broszury: Franciszek Niepokój, ps. "Diesel" w satyrze kronikarza. fotografia  »
I poł. 20 w.

Opracowanie p.t. Samodzielny Batalion Szturmowy "Suszarnia". opracowanie  »
1944 - 07

kpt. Walery Marian Krokay, ps. "Siwy". fotografia  »
lata 40.

Siedziba Sztabu 106 DP A.K. w 1944 r.. fotografia  »
2014 - 07 - 23

Bohdan Śmitkowski (1916-1944). fotografia  »
1936-01-01 - 1936-12-31

Oryginalny list Kapitan Armii Krajowej - Jerzego Biechońskiego "Kłosa" (1918-1944) z niewoli . fotografia  »
1943-01-01 - 1943-12-31

Kopia grypsów napisanych przez Bohdana Śmitkowskiego w więzieniu Gestapo po aresztowaniu w lipcu 1944 r. . gryps  »
1944-07-01

Kopia grypsów napisanych przez Bohdana Śmitkowskiego w więzieniu gestapo po aresztowaniu w lipcu 1944 r. . gryps  »
1944-07-31

Zawiadomienie PCK w sprawie Karola Skrzypca. zawiadomienie  »
1971-02-05

Zawiadomienie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. zawiadomienie  »
1991-03-21

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.